Tesisat Elemanları ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan SorularA - PPR SIHHİ TESİSAT BORULARI
PPR Sihhi Tesisat Borusu sıcak su tesisatında kullanılabilir mi?

Kullanılabilir ancak soğuk su kullanımında olduğu gibi garanti kapsamında değildir. Sadece 20 °C kullanımında 25 bar basınç altında 50 yıl garantilidir. Hangi sıcaklık ve basınç altında kullanımda ürünün ömrünün ne olduğu Outlook/Tüm Ortak Klasörler/TEKNIK EGITIM MUDURLUGU/TABLO GRAFIK/PPR80 sıcaklık-omur-basınç tablosundan ulaşabilirsiniz. Sıcak su hatlarında Oksi-Stabil borular kullanılmalıdır.
1. PRR Tip 1, Tip 2, Tip 3 ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Plastik boruların gelişimi ile daha mukavim hale gelmektedirler. İlk üretilen Polipropilenin yapısı propilen moleküllerinden oluşmakta idi. Buna Tip 1 Polipropilen Homopolimer denilmiştir. Daha sonra propilen molekülleri içerisi karışık dizilimli etilen-propilen molekülleri katılmış. Buna da Tip 2 Polipropilen Blok Kopolimer denilmiş. Son olarak da Tip 3 olarak adlandırılan ve etilen moleküllerinin propilen molekülleri arasına düzenli dizilmiş yapılı ürün elde edilmiştir.

Günümüzde yaygın olarak sundukları özellikler nedeniyle Tip 2 ve Tip 3 kullanılmaktadır. Tip 2 sadece soğuk su hatlarında kullanılmaktadır. Sıcak akışkana dayanımı yoktur. Tip ün yapısı sıcağa da dayanım gösterdiğinden sıcak su hatlarında kullanılabilmektedir.


2.Tip 2 ve Tip 3 birbirinden nasıl ayırt edilir?

Gözle, yoğunluk, basınç vs. testlerle anlaşılamaz. Anlaşıldığı tek test DSC (Differential Scanning Calorimeter) testidir. Her plastiğin ısıtıldığında belli bir sıcaklık altında açığa verdiği farklı karakteristikte ısı miktarı vardır. Bu testen çıkan grafik plastiğin kimliği gibidir.


3.Tip 3 yerine Tip 2 almadığımızı nasıl anlayacağız?

Firmalarin milletlerarasi sertifikasi yok ise anlamak kolay degildir. Lot numarasina göre DSC test sertifikasi istenilebilir. Tip 2 fiyati Tip ten biraz daha düsük oldugundan milletlerarasi sertifika kuruluslarindan (SKZ, DVGW) belge almayanlarin kullanmasina her zaman açiktir. TSE periyodik denetleme yapmamaktadir.


4.PPR borular Mobil Sistemde kullanılabilir mi?

Kullanılabilir ancak dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. PPR borular 0 °C nin altında moleküler yapısı krıstalize olmaktadır. Bu durumdaki yapıyı cama benzetebiliriz. Basınç dayanımında zayıflama olmaz ama bu şartlarda darbe alırsa kılcal çatlaklar oluşur. Nakliyede ve döşeme esnasında ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir.


B-ATIKSU BORULARI

1.PP Atıksu Boruları kaç derecedeki akışlarda kullanılabilir?

Bu borularımız ve contaları basınçsız kabul edilen 0,5 bar altındaki ortamlarda soğuk akışkanların tahliyesinde kullanılmaktadır. Yapısı itibari ile çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlardan çıkan sıcak süreksiz akışkanlara da mukavimdir. Polietilen ve Polipropilen hammaddeden imal ürünlerin kimyasallara dayanımı çok yüksektir. Ancak bunların yüksek sıcaklık ve basınç altında ve akışkanın seyreltik ve derişik olmasına göre dayanımlarında düşmeler olur. Bu şartlar altındaki dayanımlar için ilgili tablolara bakılmalıdır.


C-PEX BORULARI

1. PEX boruları nerelerde kullanılır?

Bu borular özellikle ısıtma sistemlerinde kullanılmakla birlikte, sihhi tesisatlarda da kullanılabilmektedir. Yerden ısıtma, radyatör girişleri (mobil sistem) ana kullanım yerleridir.


2. PEX kaç çesittir? Aralarındaki farklar nelerdir?

PEX in a, b, c ve d tipleri vardır. Bunların hepsi aynı standarda göre teste tâbi tutulmaktadır. Aralarındaki tek fark üretim yöntemleridir. PEXa peroksit, PEXb silan, PEXc ışınlama ve PEXd Azo yöntemi ile kroslink olmaktadır.


3. Termoset ne demektir?

Plastiklerin granül hale getirilip kullanılabilenlerine termoplastik, kullanılamayanlarına termoset denilmektedir. PEX üretimde şekillendikten sonra kroslink yapıya dönüşür. Polimer zincirleri yan zincirler ile bağ yapar ve tek bir molekül halini alır. Bu halinden sonra tekrar yeni ürün olarak kullanılması mümkün değildir. Bundan dolayı termoset grubuna dahil edilir.


4. Yerden ısıtmada boru döşeme aralıkları ne kadar olacaktır?

Boru aralıkları 10 cm olacaktır. Pencere ve balkon gibi ısı kayıplarının yüksek olduğu kısımlarda 5 cm olacaktır.


5. Bir m2 lik alana kaç metre boru gider?

Orta kısımda 10 m, pencere kenarında 20 m.


6. 20 °C oda sicaklığında, 45 °C suda ,ısı transfer miktarı nedir?

181 W/m2 , 24 °C odada 152 W/m2


7.Parke kaplarsam ne olur?

Seramikte hesaplanan değer verilen değerdir. Parkede bu değer %32, halıda %25 ve laminantta %50 azalır.


8.PEX isi iletim katsayısı nedir?

λ=0,41 W/m.K


9. PEX uzama katsayısı nedir?

2.10-4 K-1


10. Ø16*2 borunun bir metresinde ne kadar su vardır?

113 gr.


11. Mobil sistemde borudaki su hızı nedir?

Bir dilimdeki su debisi 7,5 lt/h olduğundan 6 dilimli bir radyatörde hesaplanan hız 0,65 m/s dir.


12. Mobil sistemde azami boru uzunluğu nedir?

Bu değer pompa basma gücüne bağlıdır. Burada kolektörden çıkan boruların çok farklı uzunluklarda olmamasına dikkat edilmelidir. Dikkat edilmez ise kısa devre olur. Bu sistemde boru uzunluğundan ziyade her bir ağızdan dilim basınca 7,5 lt/h akışkana göre vana ayarının yapılması önemlidir. Bu sisteme takılan küçük debi ölçerler ile sağlanır.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !